Các đối tác của SEA-I

Sự hiểu biết hiện tại của hiệp hội chúng tôi được tạo ra chủ yếu bằng cách kết nối kiến thức và kỹ năng của các sinh viên ngành Việt Nam học với đội ngũ chuyên gia về xã hội học ứng dụng. Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã và đang theo đuổi các hoạt động ở mức độ chuyên nghiệp cao mà chúng tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự trao đổi kinh nghiệm với các cộng tác viên gần nhất hoặc các tổ chức cùng cộng tác. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là nếu không đáp ứng được cầu và lợi ích cho khách hàng thì chúng tôi sẽ giói thiệu khách hàng này tới các đối tác mà chúng tôi tin cậy và biết về chất lượng công việc của họ. Theo thời gian các nhóm mục tiêu của chúng tôi đã quản lý và tạo ra mạng xã hội chất lượng cao của các tổ chức có liên quan mà sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn.


Các đối tác lâu dài của chúng tôi bao gồm:

 • Hiệp hội hòa giải Cộng hòa Séc – AMČR – www.amcr.cz
 • Tổ chức Di cư Quốc tế – IOM Prague – www.iom.cz
 • Slovo 21 – www.slovo21.cz
 • Thạc sĩ. Jiří Kocourek - Xã hội học ứng dụng – JKAS – www.jikrkoc.cz

 

Chúng tôi giảng dạy tại các trường đại học sau:

 • Khoa Triết học, Đại học tổng hợp Sác - lơ tại Praha, ngành Dân tộc học, với chuyên ngành tiếng Việt: Các văn bản tiếng Việt hiện đại và phiên dịch cộng đồng bằng tiếng Việt (Thạc sĩ. Jiří Kocourek)
 • AKCENT College - Lịch sử văn hoá các nước Đông Nam Á (Thạc sĩ. Jiří Kocourek)

Nhờ vào các hoạt động trong lĩnh vực công việc giao văn hoá, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ phiên dịch cộng đồng và cả phiên dịch toà án, thông dịch viên, trợ lý giao văn hóa và nhân viên hòa giải giao văn hoá. Nhiều người trong số họ nhờ vào hệ thống giáo dục của chúng tôi đã hoàn toàn độc lập và làm việc trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và không kinh doanh. Một trong số các dự án thành công nhất mà chúng tôi đã hỗ trợ và cùng hợp tác là khởi đầu các hoạt động kinh doanh và hội nhập của công ty SANGU – www.sangu.eu.

 

Trong một số dự án chúng tôi đã hợp tác hoặc đang hợp tác trên cấp quốc gia (C.H Séc), đặc biệt là:

 • Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc – MVČR – www.mvcr.cz
 • Viện giáo dục quốc gia – NUV – www.nuv.cz

 

Theo dự án hoặc ở cấp địa phương chúng tôi hợp tác với các đơn sau đây:

 • Quận Praha 12
 • Thành phố Praha - phường Libuš
 • Trung tâm tư vấn về hội nhập ở Ústí nad Labem - http://p-p-i.cz/
 • Trường mẫu giáo K Lukám

 

Các cộng sự chuyên nghiệp tích cực và các cộng tác viên:

 • Tiến sĩ. Daniela Vodáčková
 • Bác sĩ nhi khoa. Hana Taxová
 • Tiến sĩ. Jitka Jilemická
 • Kỹ sư, Thạc sĩ. Marie Nováková
 • Luật sư. Matouš Jíra
 • Thạc sĩ. Dana Moree, Tiến sĩ

 

Trong khuân khổ những dự án phát triển của chúng tôi tại Việt Nam, chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức sau:

 • Cơ quan Phát triển Séc – ČRA – www.czechaid.cz
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nước CHXHCN Việt Nam – MOLISA – www.molisa.gov.vn
 • Trường cao dẳng nghề công nghệ cao Hà Nội - hht.edu.vn
 • Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ truyền thông VIETCARE

 

Chúng tôi cũng hợp tác:

 • AKCENT College - www.akcent.cz
 • Đại học tổng hợp Sác - lơ,Praha, Viện dịch thuật
 • Milan Hodek – Paper Jam – www.paperjam.cz
 • Klub Praha tại Thành phố Hồ Chí Minh