Video

(Được lọc theo danh mục:Videa SEA-L - čeština A2) - Loại bỏ bộ lọc

Học tiếng Séc A2

Quang cao nhung video day tieng Sec moi trinh do A2 va to chuc SEA-L cua chung toi.
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Động từ hoàn thành và chưa hoàn thành / Gọi thợ sửa chữa

Dokonavá a nedokonavá slovesa
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Mệnh lệnh thức / Đi khám / Bài tập

Rozkazovací způsob u lékaře
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Lúc nào viết Y và lúc nào viết I.

Vyjmenovaná slova - I. část
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Lúc nào viết Y và lúc nào viết II.

Vyjmenovaná slova II. část
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Cấu trúc của từ trong tiếng Séc

Stavba slova
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Chia cấp trạng từ

Stupňování příslovců - sport
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Tính từ và trạng từ khác như thế nào

Jak se liší přídavná jména a příslovce
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Cách nói thời gian - tập I - Tần số - Thường xuyên như thế nào

Tradiční vyjádření času - 1. díl: Frekvence - Jak často
đọc thêm

Học tiếng Séc A2: Cách nói thời gian - tập II - Nói thời gian một cách truyền thống

Tradiční vyjádření času - 2. díl: Český tradiční čas
đọc thêm