Video

(Được lọc theo danh mục:SEA-l Kinh tế và pháp luật) - Loại bỏ bộ lọc

Xác định và từ chối quan hệ cha con I.

Právnické video SEA-L: Určování a popírání otcovství I.
đọc thêm

Xác định và từ chối quan hệ cha con II.

Právnické video SEA-L: Určování a popírání otcovství II.
đọc thêm

Trục xuất I.

Právnické video SEA-L: Vyhoštění I.
đọc thêm

Trục xuất II.

Právnické video SEA-L: Vyhoštění II.
đọc thêm

Hủy giấy phép cư trú I.

Právnické video SEA-L: Zrušení povolení k pobytu I.
đọc thêm

Hủy giấy phép cư trú II.

Právnické video SEA-L: Zrušení povolení k pobytu II.
đọc thêm

Tịch biên và các giải pháp có thể II.

Právnické video SEA-L: Exekuce a možnosti řešení II.
đọc thêm

Tịch biên và các giải pháp có thể I.

Právnické video SEA-L: Exekuce a možnosti řešení I.
đọc thêm

SEA-l Kinh tế và pháp luật - Cách tính lương cho người lao động

Sau khi Cộng hòa Séc gia nhập Khu vực kinh tế Schengen, thắt chặt các điều kiện lập pháp, tăng cường kiểm soát và thúc đẩy sự cạnh tranh của các hộ kinh doanh nhỏ, thì nhiều người bắt đầu phải đưa ra quyết định liệu mình có nên đi làm thuê hay không. Vì vậy trong video này chúng tôi sẽ đề cập đến cách tính lương mà cả chủ lao động cũng như người lao động có thể dùng.
đọc thêm

SEA-l Kinh tế và pháp luật - Cách điền hợp đồng thuê nhà

Nhà ở là một trong những điều kiện cơ bản nhất cho cuộc sống chất lượng. Hợp đồng thuê nhà có thể bảo vệ hiệu quả những chất lượng này ở một mức độ nhất định. Trong hợp đồng nên có những điều khoản gì?
đọc thêm