Video

SEA-l Kinh tế và pháp luật - Cách viết hoá đơn

Trong kế toán chuẩn ở Việt Nam và ở Cộng hòa Séc thì các đơn vị phát hành đầy đủ các chứng từ kế toán, trong đó có cung cấp các dữ liệu cần thiết cho việc thanh toán. Viết hoá đơn thế nào cho đúng?