Video

SEA-l Kinh tế và pháp luật - Cách tính thuế thu nhập cho hộ kinh doanh cá thể

Xin giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc cũng phụ thuộc vào việc chứng minh thu nhập. Làm thế nào để tính thuế thu nhập đúng cho hộ kinh doanh? Điều này sẽ được đề cập trong video sau.