Video

Lời khen có hay không?

Tôi đã ở Việt Nam mấy năm rồi. Nhiều lần tôi đã được mời đi ăn. Hấu hết tôi đã ăn những món ăn rất là tuyệt vời. Nhưng tôi ít khi đã nghe thấy những người ăn cùng khen kỹ năng của đầu bếp. Tôi cũng nghe thất nhiều lần: Đừng có khen cháu để không hư.

Theo kinh nghiệm của nhiều nhà chuyên gia tâm lý và sư phạm thì lời khen đúng lúc và đúng nội dung là một trong điều kiện cần thiết để các cháu phát triển được. Vì vậy chúng tôi đã suy nghĩ với những người chuyên gia về chủ đề này. Ở đây cho các bạn nghe, suy nghĩ, gợi ý kiến...