Tài trợ

Bạn muốn tài trợ cho các hoạt động của chúng tôi?


Chúng tôi đã bắt đầu trang web mới mà bạn có thể sử dụng để quảng cáo – bất kể bạn có sản phẩm hay dịch vụ, hoặc chỗ làm cho một trong số nhóm mục đích của chúng tôi (di tản người Việt tại CH Séc, sinh viên nói tiếng Séc và Việt, người có nhu cầu di sang Việt Nam du lịch v.v.). Chúng tôi sẽ đăng quảng cáo theo tiêu chuẩn là 1 tháng, tuy nhiên có thể thỏa thuận. Phần khác là chúng tôi cho đăng quảng cáo bạn trên trang Facebook của chúng tôi.

Chúng tôi phát hành sách, tài liệu, DVD, sách giáo khoa, từ điển, dịch văn học và video chia sẻ trên mạng xã hội. Tất cả những sản phẩm này có lượng đọc giả hoặc viếng thăm cao. Chúng thường được dành cho cộng đồng Séc cũng như Việt Nam hoặc cho nhân viên sư phạm hoặc nhóm mục tiêu được xác định hẹp hơn. Có thể đăng Logo của hoặc quảng cáo của bạn trong những sản phẩm này với một số điều kiện nhất định.

Chúng tôi thực hiện nhiều dự án thú vị tại CH Séc trọng tâm vào người di tản Việt đang sống tại CH Séc. Ở đây có thể phát tán tờ rơi hoặc gặp trực tiếp với nhóm người di tản. Khả năng này bao giờ cũng phải được chúng tôi đồng ý.

Chúng tôi thực hiện nhiều dự án thú vị tại CH Séc và Việt Nam. Với một số điều kiện nhất định, chúng tôi có thể cho Logo và quảng cáo của bạn vào tài liệu dự án, chuyển cho đối tác dự án để quảng bá v.v.

Chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa và cộng đồng. Ở các hoạt động này, với một số điều kiện nhất định, cũng có thể giới thiệu công ty hoặc quan tâm của bạn.

Có thể tài trợ cho hoạt động của chúng tôi mà không cần phải nêu mục tiêu cụ thể, hãy xem phần giới thiệu về mục tiêu và hoạt động của chúng tôi ở phần dưới đây.


Hiện nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số hoạt động được chọn mà các bạn có thể tài trợ


Hoạt động tại CH Séc

 • Hỗ trợ các phụ huynh và trẻ nhỏ trong hòa nhập tại trường Séc (tư vấn của bác sĩ, tâm lý, giáo viên, hỗ trợ liên lạc giữa nhà trường và gia đình).
 • Hòa giải và điều giải liên văn hóa – hỗ trợ liên lạc trong nhiều cơ quan, nhà ở, ủy ban khác nhau khi đàm phán và giải quyết xung đột.
 • Huấn luyện phiên dịch chất lượng.
 • Xuất bản sách dịch, tài liệu và tài liệu để học.


Hoạt động tại Việt Nam

 • Thực hiện một số dự án khảo sát nhỏ tại Việt Nam (hướng về ngôn ngữ, giáo dục địa phương, nghiên cứu trường hợp v.v.).
 • Thành lập trung tâm giáo dục tại Việt Nam.
 • Thực hiện một số dự án nhỏ về đào tạo giáo viên và dạy học sinh cấp 1 và 2 cùng với việc thành lập thư viện, cách tiếp cận giáo dục mới ở Việt Nam và các cuộc thi đua hiểu biết và kỹ năng cho trẻ.
 • Thực hiện công tác xã hội tại Việt Nam – hỗ trợ gia đình từ các vùng nông thôn, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ khám chữa bệnh và môi giới chăm sóc y tế, xây dựng trạm y tế ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, tạo cơ hội kinh doanh và kiếm ăn.
 • Huấn luyện đội ngũ sư phạm để ứng dụng tại các trường ở Việt Nam.
 • Dạy tiếng Séc ở Việt Nam.
 • Thành lập các lớp đặc biệt cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam, kể cả kế hoạch học đã được xây dựng.

Nếu bạn có nhu cầu tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào, chúng tôi sẽ trực tiếp giới thiệu cụ thể cho bạn về mục đích cũng như những khả năng hiện tại!