Video

(Được lọc theo danh mục:Những video liên quan đến cuộc thi tiếng Séc A1 của NUV) - Loại bỏ bộ lọc

Video giới thiệu cuộc thi A1 cần để nộp đơn trvalý tại CH Séc diễn ra như thế nào

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách đăng ký kiểm tra tiếng Séc (trình độ) A1 dành cho vĩnh trú và kiểm tra diễn ra như thế nào.
đọc thêm

Làm sao mà mượn cái gi đó từ hàng xóm? (A1)

Chủ đề đầu tiên các bạn có thể nghiên cứu là Sinh hoạt nhà ở:
đọc thêm

Giải quyết việc nào đó với chủ nhà (A1)

Chủ đề đầu tiên các bạn có thể nghiên cứu là Sinh hoạt nhà ở:
đọc thêm

Làm sao mà gọi cấp cứu? (A1)

Chủ đề Y tế
đọc thêm

Làm sao mà gọi cảnh sát? (A1)

Chủ đề : Cảnh sát
đọc thêm

Điền phiếu hoặc mẫu đơn như thế nào? (A1)

Chủ đề : Cơ quan.
đọc thêm

Phim: Làm sao mà đổi ca làm việc? (A1)

Chủ đề : Công việc
đọc thêm

Mua thuốc như thế nào? (A1)

Chủ đề : Ý tế
đọc thêm

Làm sao mà hẹn nha sĩ? (A1)

Chủ đề : Ý tế
đọc thêm