Video

10 điều dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1

10 lời khuyên cho phụ huynh về cách hỗ trợ trẻ lớp 1 để có thể hoàn thành được các nghĩa vụ học đường mới.

 

Dự ánSự hội nhập của người nước ngoài tại Quận Praha 12 – năm 2021
Phần d án số 4: Cha mẹ – trẻ em – trường học: phiên dịch và biên dịch chuyên môn, hoà giải giao văn hoá và điều khiển hoà giải, tư vấn chuyên môn, hội thảo cho cha mẹ