Công tác giao văn hóa

Quan niệm của chúng tôi về công tác giao văn hóa

Gặp gỡ giữa thành viên của các nền văn hóa khác nhau là hoàn toàn tự nhiên và là một hiện tượng xã hội đã có từ xa xưa. Chúng ta có thích thú với điều này hay chúng ta có để tâm tới điều này hay  không hoàn toàn không quan trọng, nó luôn xảy ra quanh chúng ta. Chỉ có nhận xét về hiện tượng này là khác nhau.

Xem

Thuật ngữ cơ bản

Công việc giao văn hoá là gì? Hỗ trợ giao văn hoá là gì? Hoặc bạn hình dung gì khi nói về từ phiên dịch cộng đồng?

Xem

Công tác giao văn hóa trong tổ chức của chúng tôi

Trong thời gian dài chúng tôi tổ chức các cuộc họp khuyến khích và các khoá học dài hạn cho các nhân viên giao văn hóa. Chúng tôi cũng thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc thành lập công việc giao văn hoá như là một nghề mới trong số các hiệp hội có liên quan và bộ ngành của Séc. Bạn quan tâm đến nội dung giáo dục của chúng tôi trong các lĩnh vực?

Xem