Články k projektům

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2022)

Také letos pokračujeme v další, tentokráte již 5. etapě dílčího projektu s názvem "Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství" v rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12.

Opět se naše aktivity zaměří zejména na zlepšení komunikace vietnamských rodičů, dětí a škol v lokalitě MČ Praha 12. V konkrétních číslech cílíme na:

  • rodiče (kterým budou poskytnuty služby projektu): 30
  • děti a žáky MŠ a ZŠ (které se zapojí do aktivit projektu): 15
  • pedagogické pracovníky a asistenty (kteří budou účastni aktivitám projektu): 15

Všem výše uvedeným nabízíme po celý rok 2022:

  1. Odborné konzultace a jazykovou diagnostiku

V rámci konzultací obvykle řešíme podporu rodičům, která je předem specifikována se školou či odborníkem, ale i nabízíme ji i pedagogům, zejména v rovině psychologie, pedagogiky a interkulturního poradenství. Ve spolupráci s vietnamskou psychiatričkou realizujeme též velmi potřebnou jazykovou diagnostiku pro děti s OMJ.

  1. Odborné tlumočení a překlady

Tlumočíme v rámci konzultací, mediací, případových konferencí i samostatně klientům – ve školách, na úřadech, u lékařů, v rámci diagnostiky aj. S tím samozřejmě souvisí i zajištění překladů potřebných k řešení kauz – odborné zprávy, informace, osvětové materiály pro rodiče apod.

  1. Interkulturní mediace

Při složitějších jednáních ohledně problémů dětí ve škole, potažmo problémů komunikace školy s rodiči žáka je často třeba zapojit interkulturního mediátora. Tento mediátor vysvětluje interkulturní rozdíly, jež mohou být příčinou řady překážek nejen v komunikaci. Samozřejmostí je přítomnost tlumočníka, pokud jedna ze stran neovládá dostatečně český jazyk. Interkulturní mediace je zapotřebí zejména při řešení případových konferencí, zmíněných problémů ve škole, v rámci seminářů pořádaných na škole pro rodiče apod.

  1. Interkulturní práce a koordinace

Pod tuto aktivitu můžeme zahrnout zprostředkování veškerých potřebných informací pro vietnamské rodiče, děti a zúčastněné odborníky (pedagogy, sociální pracovníky, psychology aj.), práce v terénu, organizace setkání, přípravy na jednání apod.

Vzhledem k tomu, že počet vietnamský žáků v MŠ i ZŠ v lokalitě narůstá, současně stoupá i počet dětí, které ve škole neprospívají či mají nevhodné chování, a komunikace s vietnamskými rodiči je pro školy mnohdy velmi obtížná, ne-li nemožná, věříme, že projekt bude přínosný stejně jako v minulých letech.

 

Projekt: Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2022
Dílčí projekt č. 5: Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče